O nas

Olimpia Grudziądz S.A. powstała 30 lipca 2013 roku.

Założycielami spółki są: Gmina Miasto Grudziądz oraz stowarzyszenie pod nazwą Grudziądzki Klub Sportowy „Olimpia” z siedzibą w Grudziądzu.

Działalność Spółki jako klubu sportowego obejmuje wyłącznie prowadzenie jednej bądź więcej piłkarskich drużyn seniorów oraz drużyn młodzieżowych. Spółka promuje miasto Grudziądz poprzez aktywność sportową. Spółka została założona w celu uczestnictwa w rywalizacji sportowej – rozgrywkach piłki nożnej. Przez popularyzację sportu, organizując sportowe imprezy masowe oraz uczestnicząc w wychowaniu fizycznym społeczeństwa, Spółka dąży do zbudowania pozytywnego wizerunku miasta Grudziądza.

Podstawą prawną działania Spółki są przepisy:

- Kodeksu Spółek Handlowych

- Statutu Spółki Akcyjnej.